mobil: +385 95 807 8888

Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník,
Spoločnosť COLUMBUS d.o.o. - cestovná kancelária, Trg kralja Tomislava 17, 20 340 Ploče, OIB: 44309081833, ID: HR-AB-21-060281387 (ďalej len „COLUMBUS travel“) bezpečnosť vašich osobných údajov berie veľmi vážne. Preto chceme, aby ste vedeli, kedy a aké údaje uchovávame a ako ich používame. Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov by sme vás chceli informovať o našich bezpečnostných opatreniach.
Tento dokument sa týka webovej stránky COLUMBUS travel www.columbus.hr (ďalej len „Webová stránka“). Používaním tejto Webovej stránky súhlasíte so tým, že bude s vašimi osobými údajmi nakladané v súlade s týmto vyhlásením.

Zber údajov
Našu Webovú stránku môžete používať bez zverejnenia vašich osobných údajov. Nevyžaduje sa od vás, aby ste nám poskytli vaše osobné údaje ako podmienku používania stránky, pokiaľ to nie je potrebné, aby sme vám poskytli profesionálnu, presnú a rýchlu službu podľa vašej požiadavky. Keď používate našu Webovú stránku, môžeme údaje uchovávať z rôznych bezpečnostných dôvodov. Takéto informácie môžu zahŕňať meno vášho poskytovateľa internetových služieb, webovú stránku, cez ktorú ste navštívili našu, webové stránky, ktoré ste navštívili z našej Webovej stránky a vašu IP adresu. Tieto údaje by mohli viesť k vašej identifikácii, ale na to ich nepoužívame. Z času na čas používame údaje pre štatistické účely, ale zároveň zachovávame anonymitu každého používateľa, takže nie je možné identifikovať túto osobu.

Zber a spracovanie osobných údajov
Osobné údaje zhromažďujeme len vtedy, keď nám ich sami sprístupníte, napr. prostredníctvom registrácie vyplnením formulárov alebo odoslaním e-mailu, v rámci objednávky našich produktov a/alebo služieb, zaslaním otázok alebo žiadostí o našich produktoch a/alebo službách a v podobných situáciách, v ktorých sa rozhodnete poskytnúť nám osobné údaje. Databáza a jej obsah zostávajú v našej spoločnosti a spracúvajú ich spracovatelia, ktorí pracujú v našom mene a sú voči nám zodpovední. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane (ani priamo ani prostredníctvom agenta) v žiadnej forme, pokiaľ sme nezískali váš súhlas alebo ak na to existuje právny základ. Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, sú nasledovné:

  • Vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa;
  • Údaje o debetnej karte (typ debetnej karty, meno na karte, dátum platnosti a bezpečnostný kód karty);
  • Informácie, ktoré uvediete o svojich marketingových preferenciách alebo pri účasti na prieskumoch, súťažiach a propagačných ponukách.

Účel použitia
Údaje, ktoré zhromažďujeme, budú použité iba na účely poskytovania našich produktov a služieb alebo na iné účely, na ktoré ste poskytli súhlas, prípadne pokiaľ zákon neustanovuje inak.

Právo k nahliadnutiu a opravu
Pokiaľ ide o všetky vaše osobné údaje uchované u nás, máte právo k nim nahliadnuť, opraviť, doplniť a vymazať ich, ak sú neúplné, nepresné a neaktuálne. Za týmto účelom pošlite e-mail na adresu agencija@columbus.hr.

Právo na odstúpenie
Máte právo kedykoľvek odstúpiť od daného súhlasu k spracovaniu vašich osobných údajov a požiadať o ukončenie ich spracovania, okrem prípadov keď sú údaje spracované na štatistické účely, keď už vaše osobné údaje neumožňujú vašu identifikáciu. Za týmto účelom pošlite e-mail na adresu agencija@columbus.hr.

Uchovávanie údajov
Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, koľko je potrebné k poskytnutiu požadovanej služby alebo služby, pre ktorú ste dali súhlas k spracovaniu údajov, pokiaľ zákon nestanoví inak (napr. v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním).

Používanie cookies
Na našej webovej stránke nepoužívame tzv. "Cookies". Cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom zariadení pomocou prehliadača. Cookies uchovávajú určité informácie (napríklad jazyk operačného systému alebo nastavenia stránky) a pomocou vášho prehliadača je možné rozpoznať vaše návštevy webových stránok (v závislosti od nastavenia expirácie súborov cookies). Nastavenia cookies je možné zmeniť v nastaveniach prehliadača.

Bezpečnosť
Spoločnosť COLUMBUS travel využíva technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred manipuláciou, stratou alebo prístupom neoprávnených osôb. Akékoľvek osobný údaj, ktorý ste nám poskytli je pri každom prípadnom prenose, šifrovaný, aby sa predišlo jeho zneužitiu tretími stranami.

Deti
Berúc do úvahy dôležitosť ochrany osobných údajov detí, bez predchádzajúceho a dôveryhodného súhlasu zákonného zástupcu, na našich webových stránkach nezhromažďujeme, nespracúvame ani nepoužívame žiadne informácie o osobách, o ktorých nám je známe, že sú mladšie ako 16 rokov. Zákonný zástupca má právo môže požiadať o prístup k informáciám, ktoré poskytlo dieťa, a môže požadovať ich vymazanie.

Súhlas spotrebiteľa
Odoslaním dotazu výslovne vyhlasujem, že som dobrovoľne poskytol svoje osobné údaje cestovnej kancelárii COLUMBUS travel a povoľujem im, aby ich čestne a legitímne používali pri všetkých úkonoch, v rámci ktorých som uzavrela zmluvu s cestovnou kanceláriou, s cieľom chrániť moje osobné záujmy.
Cestovná kancelária sa zaväzuje nevynášať osobné údaje účastníka z krajiny alebo ich neposkytnúť tretej osobe, s výnimkou účelu realizácie požadovanej služby.
Spotrebiteľ dáva súhlas, že jeho osobné údaje môžu byť použité na účely marketingových akcií cestovnej kancelárie.
Výslovne povoľujem cestovnej kancelárii COLUMBUS travel, aby moje osobné údaje používal čestne a legitímne vo svojich evidenciách doma i v zahraničí.
Súhlasím s tým, aby cestovná kancelária COLUMBUS travel používala moje osobné údaje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

Kontakt
Ak máte akékoľvek výhrady, otázky alebo návrhy, obráťte sa na nasledujúcu e-mailovú adresu agencija@columbus.hr.
Ak ste presvedčení, že ste si kontaktovaním na agencija@columbus.hr nemohli uplatniť svoje práva, alebo nie ste spokojní s našou odpoveďou a pod., môžete poslať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu – Agentúra na ochranu osobných údajov (www.azop.hr).

Užívateľ stránky sa považuje oboznámený s vyššie uvedenými pravidlami.

V Ploče 22.3. 2022

Primjenjujemo fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK)